Online Samostudium – přijímačky 2021
Kompletní studijní materiály z biologie, fyziky a chemie

Videa zaměřená na důležitá témata 

Inteligentní procvičování modelových otázek

Účast na Modelových přijímačkách online

Záznamy online lekcí

Skupina na Facebooku pro dotazy

Opakovací kartičky (Quizlet)

Seznam nezbytných vzorců do chemie a fyziky 

5 testů z Modelových přijímaček Bmedic 


start

ČLENSTVÍ DO 30.6.2021
plus

čLENSTVÍ DO 30.6.2021